0

สอบ PRE-TOEFL ITP โคราช

 

ที่ตั้ง “เอลิสท์เทส โคราช”: ไอสแควร์พลาซ่า เลขที่ 1444/53-54 ม.13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร. 094-662-7711 | Line ID: @alisttestkorat
 


คู่มือสำหรับผู้สอบ (PDF)
ดู / ดาวน์โหลด

 

การสมัครสอบ
PRE-TOEFL ITP
ศูนย์สอบเอลิสท์เทส โคราช

การสมัครสอบ PRE-TOEFL ITP ที่ โคราช

 
ศูนย์สอบเปิดสอบ PRE-TOEFL ITP ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 รอบ ดังนี้
 • รอบที่ 1: 9.30 น. – 11.00 น.
 • รอบที่ 2: 12.30 น. – 14.00 น.

หากผู้สอบต้องการรอบสอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 5 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว
 

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ
 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไปและเลื่อนสอบได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา3เดือนนับจากวันที่แจ้ง
 

การชำระเงิน

ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)
ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น กรุณาเช็คก่อนโอนเงิน

       
      
 

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายใน 2-3 วันทำการหลังวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้กับผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์ 094-662-7711
 • Email: info.korat@alisttest.com
 • Line ID: @alisttestkorat  (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)

สมัครสอบ PRE-TOEFL ITP ที่ โคราช
Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.