0

สอบ TOEFL ITP ตึกมณียา กรุงเทพ

ที่ตั้ง “เอลิสท์โปร กรุงเทพ”: ชั้น 7 ตึกมณียา (ติด BTS ชิดลม ทางออก 2) 518/3 ถ.เพลินจิต ปุทมวัน กรุงเทพฯ (ดูแผนที่)
โทร. 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 | Line ID: @alisttest

 
การสมัครสอบ TOEFL ITP

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพฯ

การสมัครสอบ TOEFL ITP ที่ กรุงเทพฯ
 

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพฯ เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป)
สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯในเวลาทำการ
“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”  

 
ศูนย์สอบเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้

 
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 5 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว
 

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอไม้ดำ 2B และยางลบ
 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • สมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบจริงอย่างน้อย 5 วัน (ไม่นับวันที่สอบ)
 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบสอบ กรณีมีผู้สอบน้อยกว่า 10 คน ทางศูนย์ฯจำเป็นที่จะต้องเลื่อนสอบหรือรวมรอบสอบ โดยทางศูนย์ฯจะติดต่อผู้สอบเพื่อแจ้งให้ทราบ
 • สามารถลงสอบได้วันเว้นวัน และสอบได้เพียง 2 รอบต่อวัน
 • ลงสอบได้ 15ครั้งต่อเดือน หากสอบครบ 15ครั้งแล้ว ผู้สอบจะต้องเว้นระยะในการสอบอย่างน้อย 10วัน จึงจะลงสอบรอบต่อไปได้
 • ผู้สอบจะต้องเลือกสถานที่สอบในตอนแรก และกรอกใบสมัครออนไลน์ ณ สถานที่ที่ผู้สอบต้องการที่จะเข้าสอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผู้สอบที่เลือกสอบที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายการสอบไปที่ศูนย์สอบสาขาโคราชได้
 • หากเกิดกรณีที่โอนเงินค่าสอบผิดสถานที่สอบ ศูนย์สอบจะยึดการโอนการเงินตามเลขที่บัญชีที่ได้โอนเข้าไปเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น กรอกใบสมัครที่กรุงเทพ แต่โอนเงินไปเลขที่บัญชีของสาขาโคราข ผู้สอบจะต้องไปสอบที่สาขาโคราชตามวันและเวลาที่ได้สมัครเอาไว้
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเลื่อนสอบหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • ทางศูนย์สอบจะพิจารณาการเลื่อนสอบที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยโดยต้องมีเอกสารรับรองเท่านั้น การเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่แจ้งและได้รับการอนุมัติจากทางศูนย์สอบ
 • หากผู้สอบมีจำนวนกลุ่มจำนวนผู้สอบมากกว่า 10คน ผู้สอบสามารถติดต่อศูนย์สอบเพื่อดำเนินการเปิดสอบรอบพิเศษได้ตามวันและเวลาที่สะดวก

การชำระเงิน


ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)
ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น กรุณาเช็คก่อนโอนเงิน

 

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • หลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะทราบคะแนนเป็นตัวเลขประมาณ 3-4 วัน จากนั้นอีก 1-2 วัน ผู้สอบสามารถมารับใบรายงานผลสอบได้ที่ศูนย์สอบ
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์เอกชนให้กับผู้สอบ โดยผู้สอบสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในวันที่มาสอบ
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
Email: info@alisttest.com
Line ID: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)สมัครสอบ ศูนย์กรุงเทพฯ


เอกสารเพิ่มเติม (PDF)

คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR

  
Copyright ©2021 Alist Professional Education. All Rights Reserved.