0

สอบ TOEFL ITP สาขาโคราช

ที่ตั้ง “เอลิสท์โปร โคราช”: สี่แยกบ้านเกาะ (ใกล้เซ็นทรัลโคราช) 539/14 ถนนสาย ค.13 (ซ.สุรนารายณ์ 13) หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง (ดูแผนที่)
โทร. 044-246-246, 088-569-6944, 094-662-7711 | Line ID: @alistprokorat


การสมัครสอบ TOEFL ITP
ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โคราช

การสมัครสอบ TOEFL ITP ที่ โคราช


ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โคราช เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป) สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯในเวลาทำการ
“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alistprokorat ก่อนทำการสมัครสอบ”

 
 

ศูนย์สอบเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้


  

 
 
ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว


การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ
 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
 • ผู้สอบจะต้องเลือกสถานที่สอบในตอนแรก และกรอกใบสมัครออนไลน์ ณ สถานที่ที่ผู้สอบต้องการที่จะเข้าสอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
 • หลังการสมัครสอบสมบูรณ์แล้ว ผู้สอบที่เลือกสอบที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โคราช ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายการสอบไปที่ ศูนย์สอบสาขากรุงเทพฯได้
 • หากเกิดกรณีที่โอนผิดสถานที่สอบ ศูนย์สอบจะยึดการโอนการเงินตามเลขที่บัญชีที่ได้โอนเข้ามาเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น กรอกใบสมัครที่โคราช แต่โอนเงินไปเลขที่บัญชีของสาขากรุงเทพ จะต้องไปสอบที่สาขากรุงเทพตามวันและเวลาที่ได้สมัครเอาไว้
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • หลังการสมัครสอบสมบูรณ์แล้ว ผู้สอบที่เลือกสอบที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสอบไปที่ศูนย์สอบ สาขาโคราชได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไปและเลื่อนสอบได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่แจ้ง
 

การชำระเงิน


ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)
ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น กรุณาเช็คก่อนโอนเงิน
ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบติดต่อขอรับใบรายงานผลสอบหลังจากสอบเสร็จแล้ว 6-7 วัน และสามารถทราบคะแนนเป็นตัวเลขได้ 3-4 วันหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้กับผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์ 044-246-246, 088-569-6944, 094-662-7711 (ติดต่อคุณบี, คุณปิ่น)
 • Email: info.korat@alisttest.com
 • Line ID: @alistprokorat (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
สมัครสอบ ศูนย์โคราช

 

เอกสารเพิ่มเติม (PDF)
คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR

  
Copyright ©2021 Alist Professional Education. All Rights Reserved.