0

สอบ TOEFL ITP สาขาโคราช

ศูนย์สอบ "เอลิสท์เทส โคราช ": ไอสแควร์พลาซ่า เลขที่ 1444/53-54 หมู่13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(อยู่เยื้องๆกับขนส่งจังหวัด แห่งที่ 2 )
โทร. 094-662-7711 | Line ID: @alisttestkorat

 

การสอบ TOEFL ITP 

TOEFL ITP เป็นข้อสอบมาตราฐานที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปเพื่อใช้วัดและประเมินทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

การสอบ TOEFL ITP มีกี่แบบ

การสอบ TOEFL ITP มีให้เลือก 2 แบบ โดยมีโครงสร้างการสอบที่เหมือนกัน

1. การสอบแบบกระดาษ (Paper-based-Test)
ผู้สอบจะต้องมาสอบที่ศูนย์สอบและจะสอบด้วยการฝนคำตอบลงบนกระดาษคอมพิวเตอร์  รอผลสอบประมาณ 2-3วัน

2. การสอบแบบออนไลน์ (Digital at Home Test)
ผู้สอบสามารถนั่งสอบที่บ้านได้ โดยไม่ต้องมาสอบที่ศูนย์สอบ โดยผู้สอบจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่สัญญาณเสถียร ผู้สอบจะสอบผ่านโปรแกรมการสอบที่ทางศูนย์สอบจะส่งให้ติดตั้งในภายหลัง หลังสอบบเสร็จแล้วจะทราบคะแนนเป็นตัวเลขทันทีผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
 
โครงสร้างข้อสอบ

เนื้อหาของการสอบจะเป็นเนื้อหาทางวิชาการ 100% เพื่อใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งรูปแบบคำถามจะเป็นข้อสอบให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องจากหลายๆคำตอบ ข้อสอบ TOEFL ITP จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยจำกัดเวลาการทำสอบของแต่ละส่วน ข้อสอบจะมีทั้งหมด 140ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 115นาที โดยมีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310-677 คะแนน

 • ทักษะการฟัง – ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คำถามจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที
 • ทักษะการเขียน – ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์และโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ คำถามจะมีทั้งหมด 40 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที
 • ทักษะการอ่าน – ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คำถามจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที
 

 

การสมัครสอบ TOEFL ITP

การสอบ TOEFL ITP สามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบโดยเปิดสอบ 3 รอบในแต่ละวัน

 

หมายเหตุ: ในช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 19 ทางศูนย์ลดรอบสอบและจัดสอบเพียงแต่ 2 รอบต่อวันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

 

ก่อนการสมัครสอบ

 • ก่อนสมัครสอบ TOEFL ITP กรุณาเลือกสถานที่ที่ต้องการสอบและมีที่นั่งสอบเหลือ ทางศูนย์สอบแนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วันก่อนถึงวันสอบที่ต้องการลงสอบ
 • ชื่อนามสกุลที่ใช้ในการสมัครสอบจะต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่จะนำมาลงทะเบียนเข้าสอบในวันสอบ
 • หากไม่ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ผู้สอบสามารถสมัครสอบล่วงหน้าได้ใหม่ทันทีที่พร้อมสอบ ก่อนลงสมัครสอบใหม่ หากไม่ได้มีการเตรียมและฝึกฝนอังกฤษเป็นอย่างดี คะแนนในรอบถัดไปก็จะไม่ได้ดีขึ้นมากไปกว่าเดิม
 • ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุอย่างน้อย16ปี (หรืออายุขั้นต่ำ 15ปีบริบูรณ์ขื้นไป) สำหรับผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15ปีบริบูรณ์ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการลงทะเบียนสมัครสอบ
 • สำหรับการสอบแบบ Digital@Home: ผู้สอบจะต้องมีอุปกรณ์คอมครบตามที่กำหนด + อินเตอร์เน็ตที่เสถียร และห้องสอบที่เป็นส่วนตัว เงียบและไม่พลุกพล่าน (สามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามข้อกำหนดทางคอมพิวเตอร์จากแอดมินได้)
 

เงื่อนไขการสมัครสอบ

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ได้กำหนดเงื่อนไขในการสมัครสอบ TOEFL ITP ใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

 • สมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันสอบที่ต้องการลงสอบ
 • เมื่อลงทะเบียนสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบจะต้องชำระค่าสอบทันทีหรืออย่างช้าสุดไม่เกิน 48ชม.
 • จัดสอบไม่น้อยกว่า 10คนต่อหนึ่งรอบสอบ กรณีที่มีผู้ลงสอบน้อยกว่า 10คน ศูนย์สอบจะต้องเลื่อนสอบโดยจะแจ้งให้ผู้สอบทราบเร็วที่สุด
 • สมัครสอบได้วันเว้นวัน และสอบได้เพียง 2 รอบต่อวัน
 • สอบได้สูงสุด 15ครั้งต่อเดือน หากครบ15ครั้งแล้วผู้สอบจะต้องหยุดสอบอย่างน้อย10วันจึงจะลงสอบต่อได้
 • ผู้สอบจะต้องเลือกสถานที่สอบในตอนแรก และกรอกใบสมัครออนไลน์โดยเลือกสถานที่ที่ผู้สอบต้องการที่จะเข้าสอบเท่านั้น ผู้สอบที่เลือกสอบที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส สาขาโคราช ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายการสอบไปที่ศูนย์สอบตึกมณียา กรุงเทพฯได้
 • หากเกิดกรณีที่โอนเงินค่าสอบผิดสถานที่สอบ ศูนย์สอบจะยึดการโอนการเงินตามเลขที่บัญชีที่ได้โอนเข้าไปเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น กรอกใบสมัครที่โคราช แต่โอนเงินไปเลขที่บัญชีที่สาขากรุงเทพ ผู้สอบจะต้องไปสอบที่สาขากรุงเทพตามวันและเวลาที่ได้สมัครเอาไว้
 • หลังจากชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเลื่อนสอบหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี
 • ผลคะแนนสอบที่ตรวจโดย IIE จะถือเป็นที่สิ้นสุดและเชื่อถือได้
 • สำหรับการสอบแบบ Digital@Home: สามารถสอบถามรายละเอียดการสอบได้จากทางแอดมิน
 

วิธีการสมัครสอบ

 • สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกใบสมัครออนไลน์บนหน้าเวปไซต์ หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” สีเขียวด้านล่าง  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลบนใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกช่อง
 • หากผู้สอบมีประวัติการลงสอบที่ศูนย์สอบแล้ว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสมัครสอบให้ได้ทันที
 • ผู้สอบสามารถมาสมัครสอบล่วงหน้าและชำระค่าสอบได้ที่ศูนย์สอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงในการลงทะเบียนสอบ
 

ค่าสอบและการชำระเงิน

 • สมัครสอบและชำระค่าสอบล่วงหน้าเต็มจำนวน
 • ค่าสมัครสอบ (Paper-based Test) : 1,900 บาท (ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าสอบ)
 • ค่าสมัครสอบ (Digital at Home): 2,000 บาท (กรุณาตรวจสอบรอบสอบกับแอดมินก่อนสมัครสอบ)
 • ค่าสมัครสอบ (Digital at Home + Speaking Test): 2,800 บาท (กรุณาตรวจสอบรอบสอบกับแอดมินก่อนสมัครสอบ)
 • ผู้สอบสามารถชำระค่าสอบด้วยเงินสดได้ที่ศูนย์สอบ หรือสามารถโอนเงินค่าสอบได้ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง
 

 

เมื่อโอนชำระค่าสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล วันที่และรอบสอบมาที่
Line ID: @alisttestkorat (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
Email: info.korat@alisttest.com

* กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งแอดมินหลังจากชำระเงินทันที 

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบ

กรุณาเตรียม:

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
          - แสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนเข้าสอบ (หากลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน กรุณาใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนสอบ)
 • ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
          - แนะนำเป็นดินสอไม้ 2B เอาไว้ฝนคำตอบ
 • หน้ากากอนามัย
          - ผู้สอบต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส หากไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่อนุญาตให้เข้ามาในศูนย์สอบและงดให้บริการ
 

วันสอบ

 • กรุณามาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 40นาทีก่อนถึงเวลาสอบจริงในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนเข้าสอบ (หากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงไม่สามารถเข้าสอบได้ทุกกรณี)
 • ผู้สอบจะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 30นาทีก่อนเวลาสอบจริง
 • กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าห้องสอบ
 

ประกาศผลสอบและใบรายงานผลสอบ

 • ผลคะแนนสอบที่ตรวจโดย IIE จะถือเป็นที่สิ้นสุดและเชื่อถือได้
 • หลังสอบเสร็จประมาณ 2-3วัน ผู้สอบจะทราบคะแนนสอบเป็นตัวเลขโดยแจ้งผ่านทางไลน์
 • กรุณาติดต่อรับใบรายงานผลสอบได้ที่ศูนย์สอบหลังจากทราบคะแนนทางไลน์แล้ว1-2วัน
 • กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อขอรับใบรายงานผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ
 • หากไม่สะดวกมารับใบรายงานผลสอบที่ศูนย์สอบ ผู้สอบสามารถแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งผลสอบไปที่บ้านได้ในวันที่มาสอบ โดยมีค่าบริการ 50บาทโดยส่งผ่านไปรษณีย์/ไปรษณีย์เอกชน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ 094-662-7711 (ติดต่อคุณบี)
Email: info.korat@alisttest.com
Line ID: @alisttestkorat (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
สมัครสอบ ศูนย์โคราช

Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.