0

สอบ TOEFL ITP ตึกมณียา กรุงเทพ

ที่ตั้ง “เอลิสท์โปร กรุงเทพ”: ชั้น 7 ตึกมณียา (ติด BTS ชิดลม ทางออก 2) 518/3 ถ.เพลินจิต ปุทมวัน กรุงเทพฯ (ดูแผนที่)
โทร. 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 | Line ID: @alisttest

 
การสมัครสอบ TOEFL ITP
ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพฯ
การสมัครสอบ TOEFL ITP ที่ กรุงเทพฯ
 
ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพฯ เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป)
สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯในเวลาทำการ
“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”  
 

ศูนย์สอบเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้

 

​วันจันทร์ - วันศุกร์
 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ / นักขัตฤกษ์
10.00 น. – 12.00 น.
12.30 น. – 14.30 น.
15.00 น. – 17.00 น.
9.00 น. – 11.00 น.
12.00 น. – 14.00 น.
15.00 น. – 17.00 น.
9.00 น. – 11.00 น.
12.00 น. – 14.00 น.

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว
 
การเตรียมตัวในวันสอบ
 
 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ
 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
 • ผู้สอบจะต้องเลือกสถานที่สอบในตอนแรก และกรอกใบสมัครออนไลน์ ณ สถานที่ที่ผู้สอบต้องการที่จะเข้าสอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
 • หลังการสมัครสอบสมบูรณ์แล้ว ผู้สอบที่เลือกสอบที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร กรุงเทพ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายการสอบไปที่ศูนย์สอบสาขาโคราชได้
 • หากเกิดกรณีที่โอนเงินค่าสอบผิดสถานที่สอบ ศูนย์สอบจะยึดการโอนการเงินตามเลขที่บัญชีที่ได้โอนเข้ามาเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น กรอกใบสมัครที่กรุงเทพ แต่โอนเงินไปเลขที่บัญชีของสาขาโคราข ผู้สอบจะต้องไปสอบที่สาขาโคราชตามวันและเวลาที่ได้สมัครเอาไว้
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป และเลื่อนสอบได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่แจ้ง

การชำระเงิน

ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)
ค่าสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น กรุณาเช็คก่อนโอนเงิน


ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ
 
 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้กับผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
Email: info@alisttest.com
Line ID: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)สมัครสอบ ศูนย์กรุงเทพฯ


เอกสารเพิ่มเติม (PDF)

คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR
 
Copyright ©2021 Alist Professional Education. All Rights Reserved.