0

สอบ PRE-TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส

ข่าวดี สำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถสอบ PRE-TOEFL ITP ซึ่งจะได้รับผลสอบคะแนนจริงจาก ETS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงเข้าโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งไม่ต้องการนำผลสอบไปใช้ สามารถลงสอบ PRE-TOEFL ITP ได้เช่นกันค่ะการรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส บริการจัดสอบ
PRE-TOEFL ITP ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์
 

1. Listening Comprehension
 
2. Structure & Written Expression 3. Reading & Vocabulary

การฟัง 22 นาที
(30 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50 
 
ไวยากรณ์ 17 นาที
(25 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50 
การอ่านและคำศัพท์
31 นาที (40 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50


 

 

ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์เทส


ศูนย์สอบเอลิสท์เทส ให้บริการจัดสอบ PRE-TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ: ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น

 
 

ขั้นตอนการสมัครสอบ


เพื่อความเข้าใจการสมัครสอบ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบ PRE-TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง


>> ขั้นตอนการสมัครสอบ PRE-TOEFL ITP <<

 


คู่มือสำหรับผู้สอบ (PDF)


  
Copyright ©2023 Alist Professional Education. All Rights Reserved.