0

สอบ PRE-TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์เทส

ข่าวดี สำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถสอบ PRE-TOEFL ITP ซึ่งจะได้รับผลสอบคะแนนจริงจาก ETS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงเข้าโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งไม่ต้องการนำผลสอบไปใช้ สามารถลงสอบ PRE-TOEFL ITP ได้เช่นกันค่ะการรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์เทส บริการจัดสอบ
PRE-TOEFL, ITP ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
 

1. Listening Comprehension
 
2. Structure & Written Expression 3. Reading & Vocabulary

การฟัง 22 นาที
(30 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50 
 
ไวยากรณ์ 17 นาที
(25 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50 
การอ่านและคำศัพท์
31 นาที (40 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50


 

 

ที่ตั้งศูนย์สอบเอลิสท์เทส


ศูนย์สอบเอลิสท์เทส ให้บริการจัดสอบ PRE-TOEFL ITP ทั้งในกรุงเทพฯ และโคราช เพื่อความสะดวกสบายกับผู้สอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกศูนย์สอบที่ใกล้ได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

การสมัครสอบ:
  • ผู้สอบโปรดเลือกศูนย์สอบที่สะดวกที่สุดเพียงศูนย์สอบเดียวต่อการสอบ 1 ครั้ง และเมื่อเลือกศูนย์สอบที่สมัครแล้ว จะต้องทำการสอบที่ศูนย์นั้นเท่านั้น
  • สมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันที่ต้องการสอบและต้องชำระค่าสอบทันทีหรืออย่างช้าสุดไม่เกิน 48ชม.หลังลงทะเบียนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • หลังสอบเสร็จ 3-4 วันผู้สอบจะทราบคะแนนสอบเป็นตัวเลขโดยแจ้งผ่านทางไลน์และผลคะแนนที่ตรวจสอบโดย IIE จะถือเป็นที่สิ้นสุด

การเตรียมตัวในวันสอบจริง:

  • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
  • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
  • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

  • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • จัดสอบรอบละ 3-5 คน หากมีผู้สอบน้อยกว่านั้นและไม่สามารถเปิดสอบได้ ทางศูนย์จะรีบติดต่อกลับเพื่อเลื่อนการสอบ
 

ขั้นตอนการสมัครสอบ


เพื่อความเข้าใจการสมัครสอบ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบ PRE-TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง


>> ขั้นตอนการสมัครสอบ PRE-TOEFL ITP <<

 


คู่มือสำหรับผู้สอบ (PDF)


  
Copyright ©2024 Alist Professional Education. All Rights Reserved.