ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สอบเอลิสท์โปร (ชิดลม) – ศูนย์สอบ TOEFL ITP แห่งใหม่ใจกลางมหานครกรุงเทพ BTS ชิดลม