สอบ TOEFL ITP กรุงเทพฯ

สอบ TOEFL ITP ที่ “ศูนย์สอบเอลิสท์โปร” ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนอย่างเป็นทางการในการให้บริการด้านการจัดสอบ  TOEFL ITP โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป และสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล

TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM
(TOEFL ITP) คืออะไร

คือข้อสอบประเภทหนึ่งของข้อสอบโทเฟิล ซึ่ง โทเฟล ITP เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบโทเฟิล โดยทาง ETS ได้นำข้อสอบ TOEFL PBT ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบโทเฟิลมาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL ITP” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ

ข้อสอบ ITP ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ

เอกสารเพิ่มเติม (PDF)

คู่มือสำหรับผู้สอบ และตารางเปรียบเทียบ CEFR

TOEFL ITP Test Taker Handbook
toefl itp test score descriptors
โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. Listening Comprehension

การฟัง 35 นาที
(50 ข้อ)

2. Structure & Written Expression

ไวยากรณ์ 25 นาที
(40 ข้อ)

3. Reading Comprehension

การอ่าน 55 นาที
(50 ข้อ)

การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเอลิสท์โปร เปิดให้มีการจัดสอบทุกวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป) สามารถสมัครสอบได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ

“ผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ลงไป ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @alisttest ก่อนทำการสมัครสอบ”

ศูนย์สอบเปิดสอบวันละ 3 รอบ ดังนี้

วันจันทร์ - วันศุกร์

.
10.00 น. – 12.00 น.
12.30 น. – 14.30 น.
15.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์

.
9.00 น. – 11.00 น.
12.00 น. – 14.00 น.
15.00 น. – 17.00 น.

วันอาทิตย์ / นักขัตฤกษ์

.
9.00 น. – 11.00 น.
12.00 น. – 14.00 น.

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ
 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป

การชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)

ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB Logo

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 247-229639-4
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกสิกรไทย
kbank

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 022-8-36298-0
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Logo

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 879-0-30834-3
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้กับผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์ 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
 • Email: info@alisttest.com
 • Line ID: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
  alisttest line