ข่าวดี สำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถสอบ PRE-TOEFL ITP ซึ่งจะได้รับผลสอบคะแนนจริงจาก ETS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงเข้าโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งไม่ต้องการนำผลสอบไปใช้ สามารถลงสอบ PRE-TOEFL ITP ได้เช่นกันค่ะ

ผู้ที่สนใจสอบสามารถแอดไลน์ @alisttest เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ Pre-TOEFL ITP ได้ค่ะ

น้องๆที่สนใจสามารถสมัครสอบทางออนไลน์ โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง หรือ สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์สอบในเวลาทำการ

โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 70 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

คะแนนรวมจะอยู่ระหว่าง 200 – 500 คะแนน

1. Listening Comprehension

การฟัง 22 นาที
(30 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50

2. Structure & Written Expression

ไวยากรณ์ 17 นาที
(25 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50

3. Reading & Vocabulary

การอ่านและคำศัพท์
31 นาที (40 ข้อ)
ช่วงคะแนน: 20-50

การรับสมัครสอบ

ศูนย์สอบเปิดสอบ PRE-TOEFL ITP ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 2 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1: 9.30 น. – 11.00 น.
 • รอบที่ 2: 12.30 น. – 14.00 น.

หากผู้สอบต้องการรอบสอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัครสอบล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบจริงในเวลา 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมายังศูนย์สอบภายในเวลาดังกล่าว

การเตรียมตัวในวันสอบ

 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงศูนย์สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบ
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ถ้าไม่มีบัตรตัวจริง ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้)
 • เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 • หลังชำระค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • กรณีเลื่อนสอบ เลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) ก่อนถึงวันและเวลาสอบจริง ทั้งนี้ ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนสอบโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณีๆไป

การชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ: 1,900 บาท (ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง)

ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB Logo

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 247-229639-4
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกสิกรไทย
kbank

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 022-8-36298-0
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Logo

ชื่อบัญชี:
บริษัทเอลิสท์โปรเฟสชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เลขบัญชี: 879-0-30834-3
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ

 • ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสองวันทำการหลังวันสอบจริง
 • มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้กับผู้สอบทุกท่าน
 • ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์ 02-652-2566, 085-626-9456, 061-592-4569 (คุณเอ, คุณพิม)
 • Email: info@alisttest.com
 • Line ID: @alisttest (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
  alisttest line